Herroeping

Hieronder vindt U een stuk text dat wij wettelijk verplicht zijn om te sturen nadat een bestelling bij ons is geplaatst. In de praktijk werkt herroeping als volgt:

U kunt Uw bestelling binnen 14 dagen na ontvangst, terug sturen zonder opgaaf van reden. U stuurt ons even een E-Mail om te zeggen dat het retour komt. Wij betalen het volledig aanschaf bedrag terug, en U betaalt de kosten om het retour te zenden naar DB-Hengel & Schietsport. Om het volledig bedrag terug te krijgen moet het artikel ongebruikt en in de originele verpakking zijn.

Vergeet aub niet een brief bij de bestelling te doen met naam en adres, en Uw bankrekening nummer.

Wettelijk verplicht tekst:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is,
het goed fysiek in bezit krijgt

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u DB-Hengel en Schietsport, Tolpost 8, 5701 HE Helmond 0492-538372 info@DB-Hengelsport.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke
terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.


U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons (DB-Hengel & Schietsport) terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 7.95 EUR


U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.